Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Madar és Madar Kft.  (továbbiakban: Szolgáltató vagy Vállalkozás), és a Szolgáltató által a www.madarvas.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél vagy Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.madarvas.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.madarvas.hu

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.


1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Madar és Madar Vas és Építőanyag Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
A szolgáltató székhelye: 1162 Budapest, Rákospalotai határút 165.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@madarvas.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-724778
Adószáma: 13230661-2-42.
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Tel./Fax: 06 (1) 409-3400, 06 (1) 404-9192
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-63306/2013
A szerződés nyelve: magyar

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2018. május 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép és használja a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház felületét, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a felhasználásra vonatkozó feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

3. REGISZTRÁCIÓ

3.1. Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi Szabályzat és az Általános Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A megjelenített termékek online/személyesen/telefonon rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. Vételár

4.2.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. 

4.2.2. A Weboldalról megrendelhető termékek vételár változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A webáruházban a termék mellett feltűntetett vételár kizárólag az adott időpontban raktáron lévő készletre vonatkozik. Amennyiben az árut rendelni szükséges a tényleges bekerülési költség a webáruházban megjelölt vételártól magasabb összeg is lehet. A módosítás ilyen formán tehát a már megrendelt termékek vételárát is befolyásolja. Amennyiben a megrendelt termékek vételára magasabb összeg lenne mint a webáruházban szereplő termék mellett feltüntetett vételár, úgy ezen változásról Szolgáltató a Felhasználót egyedileg tájékoztatja.

4.2.3. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése maximálisan 12 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

4.2.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 909 Ft-os vagy 919 Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.2.5. Áraink a weboldalunkon megtekinthetők, és forintban értendők.

4.2.6. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. Egyes termékek ár nélkül szerepelhetnek a weboldalon, ezek nem tartoznak a megrendelhető termékek közé, ezen termékek esetében Szolgáltatótól elérhetőségei valamelyikén külön információ kérhető.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

5. RENDELÉS MENETE

5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba.

5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. 

5.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.5.1. Fizetési módok:

Boltunkban van lehetőség készpénzzel vagy bankkártyával fizetni. továbbá lehet előre is fizetni banki utalással is számla vagy díjbekérő alapján. Halasztott fizetéssel történő átutalással csak a felek közötti keretmegállapodás kölcsönös aláírása után lehetséges a számlát kiegyenlíteni. Házhoz szállítással, utánvétel fizetés az áru átvételekor készpénzben a fizeti a Felhasználó a szállítást végző cég képviselőjének.

5.5.2. Szállítás

Futárszolgálattal és Postával utánvétes szállítást vállal Szolgáltató az ország egész területére. A 15 óráig leadott rendeléseket még aznap feladja Szolgáltató, ezek a következő munkanapra az esetek többségében megérkeznek. Ha az átvétel bármi okból meghiúsul, a szállító a következő munkanapon újra megkísérli a megrendelt termékek átadását a Felhasználó részére. 

Az online rendelést az üzletünkben személyesen is átveheti.

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a postás vagy futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és ha sérült, vetessen fel postás vagy futár által aláírt jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot!

A kiszállításokat megrendelések sorrendjében tudjuk teljesíteni. Behajtási engedély költsége minden esetben a Megrendelőt terheli.

Szállítási költségek:
Budapest XIV. XV. és XVI. kerület, Csömör : 4000.-Ft
Budapest pesti oldal, Kistarcsa, Nagytarcsa : 4500.-Ft
Budapest budai oldal : 5000.-Ft
Pest környéke : 5000.-Ft
Buda környéke : 5500.-Ft
Egyéb címekre megállapodás szerinti áron.

5.6. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót, és a garancia levelet (amennyiben jár a termékhez) a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. 

5.8. Az adatok megadását, valamint az ÁSZF illetve az Adatvédelmi Szabályzat és tájékoztató elfogadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. észrevételét.

5.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A kosár törlése gombbal pedig kitörölheti az eddig megvásárolni szánt termékeket a kosárból.

5.10. Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap rendeléséről. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb következő munkanaptól számított 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége vagy egyéb informatikai hiba miatt nem tud üzenetet fogadni.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy a Vevő által választott módon mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

6.2. Általános teljesítési határidő, a raktáron lévő termékek esetén 48 óra, a raktáron nem lévő termékek esetén kérésre tájékoztatást adunk a teljesítés idejéről.  

6.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb tíz napon belül visszatéríteni. 

6.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag Felhasználóval történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.

7. ELÁLLÁS JOGA 

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó (fogyasztó) a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

7.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A felhasználó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

7.3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató (vállalkozás) nem vállalja e költség viselését.

7.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 

7.5. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. (pl. raktáron nem tartott, egyedi megrendelés alapján beszerzett termékek)

7.6. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel. (pl. alkatrész lábak meghajlítása, méretre vágása, vagy forrasztás útján beépítésre kerülő termékek)

7.7. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

7.8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.9. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
 
7.10. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.  A Szolgáltató követelheti a termék jellegének és tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

7.11. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.12. Amennyiben Felhasználó (fogyasztó) élni szeretne elállási jogával, az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (postai úton, vagy e-mailben, akár a mellékelt nyilatkozat minta segítségével), Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a Szolgáltató a postára adás időpontját veszi figyelembe. Postai úton történő visszaküldés esetén a Szolgáltató csak az ajánlott küldeményként, csomagként való visszaküldési módot fogadja el, ezen kívül a Megrendelő a terméket futárszolgálat igénybevételével is visszaküldheti a Szolgáltató részére. 

7.13. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül Szolgáltató a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.  Ha a Felhasználó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módoktól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből eredő többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.

7.14. Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a Felhasználó a felmondás jogát a teljesítés megkezdését követően gyakorolja, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltatónak, a Felhasználó felmondásából eredő ésszerű költségeit.

7.15. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a Szolgáltató bármely  elérhetőségén keresztül.

8. Jótállás, szavatosság

Kellékszavatosság 

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

Felhasználó webáruházat üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? 

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 
 
8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
 
8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 
 
Termékszavatosság 
 
8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
 
8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 
 
8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
 
8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. 

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

Jótállás 
 
8.12. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webáruházat üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles. 

A jótállási kötelezettség a vállalkozást 10.000.-Ft eladási ár felett, kizárólag a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében megjelölt új, tartós fogyasztási cikkekre kiterjedően terheli.
 
8.13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Szolgáltató jótállást csak akkor vállal a termékekre, ha azok beépítése a gyártóval szerződött szakszervizben történt, hiszen a termékek megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható. 

8.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 
 
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

8.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

9. A SZAVATOSSÁGI, VAGY JÓTÁLLÁSI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával). A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.3. Szolgáltató fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.4. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.5. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

9.6. Szavatossági, vagy jótállási igény teljes körű felülvizsgálatára abban az estben van a Szolgáltatónak lehetősége, ha a Felhasználó (fogyasztó) azon berendezést is rendelkezésre bocsátja, amelybe az igény tárgyát képező, webáruházunkban vásárolt alkatrész beépítésre került. 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

10.3. Amennyiben Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek  alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 

10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

11. PANASZKEZELÉS RENDJE

11.1. A Vállakozás célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Vállalkozás  e-mail címén keresztül, vagy postai levél útján is közölheti. 

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.  

11.3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. Panasszal fogyasztóvédelmi ügyekben a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.Nemzeti 

11.5. Fogyasztói jogvita rendezése céljából lehetősége van békéltető testülethez fordulni. Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul.

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

12. SZAKTANÁCSADÁS

Szakembereink üzletünkben személyesen vagy telefonon is műszaki tanácsadással szolgálnak a nálunk vásárolt termékekkel kapcsolatban.

13. SZERZŐI JOGOK

13.1. A www.madarvas.hu weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

13.2. A www.madarvas.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

13.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

13.4. Tilos a www.madarvas.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

13.5. A madarvas.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

13.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.  

14. ADATVÉDELEM
A weboldal Általános Adatvédelmi Tájékoztatója és Adatvédelmi Szabályzata elérhető a következő linken:
Általános Adatvédelmi Tájékoztató
Adatvédelmi Szabályzat

14.1. A Felhasználó által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban a Vállalkozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján valamint az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete alapján jár el. 
14.2. Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Vállalkozó a felelősségét kizárja azokért a károkért, amelyeket a vevő, illetve a közvetített szolgáltatást nyújtó rendszerében felmerülő hiba, vagy külső ok idéz elő. 

Adatvédelmi nyilatkozat:
 
14.3. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a megrendeléssel létrejövő szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében és célból tároljuk, és az Adatvédelmi Szabályzatban illetve az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeljük. 

Adatok továbbadása

14.4. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a megrendeléssel létrejövő szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

14.5. Tájékoztatjuk, hogy az Ön kifejezett belegyezése nélkül személyes vonatkozású adatait harmadik félnek nem adjuk át. Bíróság, illetve bármely más hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Vállalkozást, aki a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Adatai kezelésekor minden esetben az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járunk el. 

Cookie-k (sütik) használata

14.6. Szolgáltató a weboldalán sütiket használ weboldal által kínált tartalom vonzóvá és felhasználóbaráttá tételéhez. A sütik a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információs csomagok, mely a felhasználó számítógépén rögzülnek és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerülnek, ugyanakkor semmilyen vírust nem tartalmaznak, és nem okoznak semmilyen kárt. Ezek a sütik követik a felhasználót a munkamenete során. Egy kereső bezárásakor és ismételt megnyitásakor egy újabb felhasználói munkamenet indul, azonban a sütik adatgyűjtése és elküldése észrevétlen a felhasználó számára. A Cookie-k (sütik) használatára vonatkozó tájékoztató az alábbi linken tekinthető meg: Cookie szabályzat

Záró Rendelkezések
14.7. Szolgáltató szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon.
14.8. Abban az esetben, ha a látogató lényegesen megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor a Szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a Felhasználó regisztrációját és vásárlását.
14.9. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.
14.10. A jelen Általános Szerződési Feltételben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen szerződési feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó. A Felhasználó, amennyiben belép a Madar és Madar Kft. által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
14.11. A Felhasználó amennyiben a Madar és Madar Kft. részére megrendelést ad le, a Madar és Madar Kft.-től vásárol, azzal egyidejűleg elfogadja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja: 2018. május 25. napja.


Budapest, 2018. május 25. 

     Madar és Madar Kft.